Bitte beachte, dass Flyer und Übungsbroschüren nur von zertifizierten IVRT-Therapeuten mit aktivem Status in der Therapeutenliste bestellen werden können.

Das BPLS-Modell und der Kopf-Laserpointer können von jedermann bestellt werden.

Bestellungen können nur an private Adressen oder an Praxen geliefert werden, jedoch nicht direkt an größere medizinische Einrichtungen. Die Rechnungsadresse ist natürlich frei wählbar.

Let op: flyers en oefenboekjes kunnen alleen besteld worden door gecertificeerde IVRT therapeuten met een actieve status in de therapeutenlijst.

Het BPPD-model en de hoofd laserpointer kunnen door iedereen worden besteld.

Bestellingen kunnen alleen op particuliere adressen of bij praktijken worden afgeleverd, maar niet rechtstreeks bij grotere medische instellingen. Het factuuradres is uiteraard vrij te kiezen.

Please note that flyers and exercise brochures can only be ordered by certified IVRT therapists with an active status in the therapist list.

The BPPV model and head laserpointer can be ordered by anyone.

Orders can only be delivered to private addresses or to private practices, but not directly to larger medical institutions. The billing address is of course freely selectable.

Produkte / Producten / Products